Om ProbarE

Om ProbarE

Det främsta syftet med kliniska läkemedelsprövningar är att förbättra diagnostiska och terapeutiska metoder samt öka förståelsen för sjukdomar. Även de metoder som visats vara bäst måste hela tiden ifrågasättas genom forskning avseende deras ändamålsenlighet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet. Genom deltagande av patient och utförande av personal får man alltid tillgång till det senaste inom respektive indikation/område.

En läkemedelsstudie sker enligt bestämda internationella regler och med täta medicinska kontroller. All läkemedelsprövning är godkänd av Läkemedelsverket och Etiska Prövningsnämnden. Många studier sker samtidigt i flera länder (s.k. multicenterstudie), för att studien ska ge ett så brett informationsunderlag som möjligt.

ProbarE har specialiserat sig på läkemedelsprövningar, där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag. Vi utför även prövningar på medicinskteknisk utrustning. Vår personal har gedigen utbildning och lång erfarenhet av läkemedelsforskning.

Att delta i en klinisk läkemedelsstudie är helt frivilligt och du kan, när som helst, avbryta deltagandet. Det utgår alltid reseersättning. Kostnadsfritt får du noggranna medicinska undersökningar före och under studien. Studieläkemedlet är givetvis gratis. En studie kan pågå under allt mellan ett par månader och flera år.