Lider du av Psoriasis?

Vid ProbarE i Lund pågår just nu en läkemedelsstudie där vi gör en utvärdering av en ny tablett.

Vi söker:
Kvinnor och män som är 18 år eller äldre samt har psoriasis med plack. Deltagandet i studien innebär sammanlagt 18 besök på vår mottagning under 1 år.

Reseersättning utgår för varje besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet

Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till Ewa Karlsson på telefon 0732-300450 eller maila till ewa.karlsson@probare.se.

Ansvarig läkare är Anders Luts.

Studien är godkänd av Regional etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket.