Kompetensområden

Kompetensområden

Vi har erfarenhet inom områdena psykiatri, sexologi, kardiologi, gynekologi, urologi och allmänmedicin. De indikationer som vi haft och har läkemedelsprövningar inom är depression, generaliserat ångestsyndrom, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, sömnstörning, ADHD, sexuell olust, för tidig utlösning, diabetes, hypertoni, förmaksflimmer, björkpollenallergi, IBS, KOL, bältros, överaktiv blåsa, akut hörselgångsinflammation, förstoppning, astma och uttröttningssyndrom, psoriasis, hyperhidros mfl. Vi har också gjort studier inom medicinsk teknik och näringspreparat.

Vi har haft 19 audits – där sponsor/läkemedelsbolaget noggrant följer upp och kontrollerar pågående och avslutade studier. Har även haft två inspektioner från Läkemedelsverket.

Personalen har gått ett flertal utbildningar i GCP, Good Clinical Practice, både i Läkemedelsindustrins regi samt i Läkemedelsakademins regi. Detta görs kontinuerligt vartannat år. Vi har även utbildning i protokollskrivning/patientinformation samt CRF-design.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet samt kunniga erfarna doktorer med en god infrastruktur. Vår personal har en bred kunskap och erfarenhet av densamma.