Har du moderat eller svår KOL?

Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie av ett nytt läkemedel mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)?

På ProbarE i Lund startar det en ny studie på patienter med KOL.
Studien kommer att pågå under ett år.

Vi söker Dig som:

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och den Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Reseersättning utgår.

För ytterligare information eller för att anmäla ditt intresse, vänligen kontakta:

Ewa Karlsson
0732-300 450
ewa.karlsson@probare.se