Har du fått vaccin mot pneumokocker och vill delta i en studie?

Pneumokocker kan orsaka flera allvarliga sjukdomar och är den vanligaste orsaken till att bakterier orsakar lunginflammation. I Sverige rekommenderar folkhälsomyndigheten att alla pensionärer skall vaccineras. Också yngre individer som löper ökad risk, exempelvis rökare, rekommenderas vaccin.

Du kan delta i studien om du:

För att få veta mer kan du kontakta Ewa Karlsson på ewa.karlsson@probare.se, tfn 0732-300450.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.