Har du Diabetes II med nedsatt njurfunktion?

För vidare information kontakta Ewa Karlsson, 0732-300450 eller ewa.karlsson@probare.se